ADAM

Unieke software voor de bewakings branche

ADAM SECURITY APP

Unieke software voor bewakingsbedrijven

WIJ LEVEREN EEN UNIEKE “CLOUD-BASED SOFTWARE” OPLOSSING VOOR BEWAKINGSBEDRIJVEN OM HUN MOBIELE WERKNEMERS AAN TE STUREN EN TE VOLGEN VIA SMARTPHONES: ADAM

ADAM     helpt u bij het beheren van contracten en afspraken, en legt opdrachten en diensten vast. Deze worden automatisch en beveiligd naar de smartphone van werknemers gezonden. Die kunnen reageren via menukeuzes in hun ADAM-Mobiele App en rapporteren, inclusief foto’s. Die rapportage wordt automatisch verwerkt . Binnenkomende alarmen worden door ADAM automatisch verwerkt en ook teruggemeld aan de PAC. Er is een noodknop, een man-down signalering en een alive-signalering beschikbaar. Na het gereed melden van de taak worden automatisch factuurgegevens aangemaakt. Ook worden rapporten voor de klant en voor het management automatisch aangemaakt.

BESCHRIJVNG ADAM

Software voor bewakingsbedrijven

CONTRACTBEHEER

Contracten kunnen op eenvoudige wijze worden vastgelegd, met alle details over producten, tarieven, prijzen, looptijden, frequenties, factuurafspraken

OBJECTEN

Geholpen door Google Maps kunnen adresgegevens foutloos en snel worden ingevoerd, net als de contactpersonen, de sleutelnummers en codes.

EENVOUDIG IN ONDERHOUD

Het zoeken kan nog sneller met filters. Bijvoorbeeld het bij een sleutel behorend object is snel en eenvoudig. Ander voorbeeld: de jaarlijkse prijsaanpassing is snel gerealiseerd.

TAAK PLANNING

In deze planning worden de tijdstippen, data en andere zaken vastgelegd, en kunnen herhalend zijn. Bij een taak hoort ook een kluis met sleutels, en als het bekend is wie het gaat doen, ook een werknemer.

DIENSTEN PLANNING

Herhalende diensten, die vaak samenvallen met taken, maar ook eenmalige diensten kunnen worden aangemaakt en automatisch toegewezen aan een werknemer: de start van aansturen en monitoren.

AANSTUREN

Alle vastgelegde taken en diensten, maar ook de binnenkomende alarmen worden aan de meest geschikte werknemers verzonden en de reacties worden verwerkt, inclusief terugmelding aan de PAC.

MOBIELE APP

De Mobiele App geeft alleen op het moment dat het nodig is informatie aan de medewerker, en deze kan ook extra gegevens opvragen, mits toegestaan.

MONITOREN

Behalve het volgen van de medewerker en die historie vastleggen, is er ook een val-, nood- en alive-signalering beschikbaar en natuurlijk navigatie.

RAPPORTEREN

Gedurende het uitvoeren, maar ook na het afronden van een taak kan er worden gerapporteerd, eventueel met foto’s. Na beoordeling kunnen deze aan de klant worden verzonden. Ook voor het management is rapportage beschikbaar.

FACTUREREN

De facturatie is ingesteld op hetgeen de meeste bewakingsbedrijven willen, bijvoorbeeld de eerste 30 minuten van een opvolging tegen een vaste prijs en daarna naar rato, overwerk enz. De samenstelling van de facturen is in te stellen.

U kunt ADAM 60 dagen gratis uitproberen !

3 gebruikers

Alle features

€250p/m

GRATIS TESTEN

25 gebruikers

Alle features

€750p/m

GRATIS TESTEN

50 gebruikers

Alle features

€1500p/m

GRATIS TESTEN

100 gebruikers

Alle features

€3000p/m

GRATIS TESTEN

500 gebruikers

Alle features

€6000p/m

GRATIS TESTEN

1000 gebruikers

Alle features

€9000p/m

GRATIS TESTEN
Contractbeheer
ADAM-Contract            
ADAM-Klanten            
ADAM-Producten            
ADAM-Tarieven            
ADAM-Objectgegevens            
ADAM-Sleutels/kluizen            
Planning
ADAM-Medewerkers            
ADAM-(Geplande) taken            
ADAM-(Geplande) diensten            
Toewijzen en monitoren
ADAM-Toewijzen            
ADAM-Mobiele applicatie op smartphone            
ADAM-Geautomatiseerde alarm opvolging PAC            
ADAM-Collectieve surveillance            
ADAM-Alive            
ADAM-Monitoring            
Rapportage en facturatie
ADAM-Rapportage            
ADAM-Facturatie            
ADAM-Koppeling            
Geen zin meer in dure servers, backups en systeembeheer?

Kies dan voor ADAM

Digitaal en automatisch factureren?

Kies dan voor ADAM

Kortere aanrijtijden?

Kies dan voor ADAM

Surveillanten geautomatiseerd aansturen en precies weten waar ze zijn?

Kies dan voor ADAM

Wilt u veel lagere overheadkosten?

Kies dan voor ADAM

Zo kunt u ons bereiken:

Neemt u contact met ons op.